2HD

马达加斯加:狐猴之岛

状态: 马达加斯加:狐猴之岛更新

主演: 摩根·弗里曼,Patricia Wright  

导演: David Douglas

语言: 英语

首播: 2014

更新: 2022-05-2911:56:39

类型: 纪录片  

 • 更新:2022-05-2911:56:39
 • 状态:马达加斯加:狐猴之岛更新
 • 导演:David Douglas
 • 地区:美国
 • 主演:摩根·弗里曼,Patricia Wright  
 • 地区:美国
 • 语言:英语
 • 首播:2014
 • 收录:
 • 集数:更新至2集
 • 类型:纪录片  

剧情简介

纪录片主要讲述马达加斯加岛上的野生狐猴,用镜头还原狐猴真实习性。由著名黑人演员摩根·弗里曼担任旁白解说。